Komentář k telefonnímu číslu 777936495

datum komentář
23.09.2013
nelze se dovolat zpět, buď obsazeno nebo hovor nepřijímá, popř. odmítne.
Neznámý Neutrální

Žádost o odstranění komentáře