Komentář k telefonnímu číslu 461002151

datum komentář
14.10.2013
Oznamují výhru deky, kterou bezplatně osobně předají v místě bydliště. Podmínkou je údajně jen hodinová přednáška o zdravém spánku a zdravém životním stylu.
Telemarketing Neutrální

Žádost o odstranění komentáře