Komentář k telefonnímu číslu 545219211

datum komentář
28.10.2013
Obtěžující až parazitující. Představuje se jako pracovnice společnosti ČEZ ale ve skutečnosti se jedná o externí pracovníky, kteří loví duše pro ČEZ. ČEZ mi v minulosti slíbil, že mne již nikdo jejich jménem nebude kontaktovat, ale není to pravda. A volají v noci po 21. hodině nebo při obědě - před dvanáctou v době státního svátku.
Telemarketing Obtěžující

Žádost o odstranění komentáře