Komentář k telefonnímu číslu 731144127

datum komentář
25.11.2013
Cosi si tam mumlá (nebo to je nějaký šramot?) a pak konec
Neznámý Neutrální

Žádost o odstranění komentáře