Komentář k telefonnímu číslu 733578709

datum komentář
04.12.2013
Nějaká firma nabízející produkty T-Mobile, a absolutně nevýhodné balíčky... Dotyčný pán si nechtěl nechat vysvětlit, že blokuje linku firmy, a že stejně nemůže nabídnout nic lepšího než máme u stávajícího operátora! Pokoušel se volat několikrát. Po návštěvě oprátora jehož služby nabízel mi bylo sděleno, že údajně nemají nic společného s T-Mobile a máme celou věc řešit přes policii a soudy. Doporučuji nezvedat a popřípadě odeslat rovnou do hlasové schtánky nebo ihned po zvednutí ukončit hovor beze slova. Dotyčná firma je nechutně vtíravá a neodbytná ačkoliv nemá co nabídnout!
S pozdravem team HodRod shop
Telemarketing Obtěžující

Žádost o odstranění komentáře