Komentář k telefonnímu číslu 778403021

datum komentář
16.12.2013
Obtěžující ani se nepředstaví, snaží se získat kontaktní informace (jméno příjmení), předstírajíce, že jsou z firmy Vodafone. Na první náznak toho, že hovor je obtěžující ihned zavěsí.
Neznámý Obtěžující

Žádost o odstranění komentáře