Komentář k telefonnímu číslu 730133569

datum komentář
13.01.2014
Zavolalo, zeptali se jestli zastihnou dotyčného a zavěsili, Bylo to velmi nepříjemné jednání, vystrašilo mi to, bylo to nevhodné a neslušné
Neznámý Obtěžující

Žádost o odstranění komentáře