Komentář k telefonnímu číslu 388901149

datum komentář
25.02.2014
volal agent ČEZu a nabízel mi po telefonu fixaci smlouvy
Telemarketing Obtěžující

Žádost o odstranění komentáře