Komentář k telefonnímu číslu 730652641

datum komentář
18.04.2014
zavolal 18.4.2014 v 18:03 nebyl jsem u mobilu. Volání neopakoval, nevolal jsem zpět. asi omyl.
Neznámý Negativní

Žádost o odstranění komentáře