Komentář k telefonnímu číslu 607470967

datum komentář
28.04.2014
Zřejmě podvodníci, lákající mailem z adresy debt@pttours.cz zaqplacení neexistující pohledávky s odkazem na toto číslo. Mailová adresa se zobrazuje jako Armyshop Přerov a podvodníci se také tak prezentují jako Vedoucí odboru vymahani pohledávek
Armyshop Přerov
Neznámý Neutrální

Žádost o odstranění komentáře