Komentář k telefonnímu číslu 777270867

datum komentář
17.09.2014
Agresivní forma reklamy formou sms.
Nabízejí půjčky od PROFI CREDIT.

Doporučený postup:

Přejděte na adresu: http://www.uoou.cz/stiznost.asp
Vyplňte číslo narušitele a zatrhněte volby:
-nejsem zákazník odesílatele
-nikdy jsem nedal souhlas odesilateli se zasíláním

Do doplňujících informací uveďte například:
Agresivní forma reklamy formou SMS. Nikde jsem se neregistroval, souhlas nemají.
Telemarketing Obtěžující

Žádost o odstranění komentáře