Komentář k telefonnímu číslu 545110042

datum komentář
03.10.2014
Vyptávají se na stav televizního vybavení v domácnosti. Takže asi nabízeči.
Telemarketing Obtěžující

Žádost o odstranění komentáře