Komentář k telefonnímu číslu 461002147

datum komentář
07.02.2013
nikdo nebere telefon je hluchy
Telemarketing Neutrální

Žádost o odstranění komentáře