Komentář k telefonnímu číslu 493592397

datum komentář
31.01.2015
Prozvání krizové linky. Bez ohlášení. Zavěsí.
Neznámý Obtěžující

Žádost o odstranění komentáře