Komentář k telefonnímu číslu 727622888

datum komentář
10.03.2015
dnes volalo toto číslo: jestli jsem nedal inzerát na práci pro zedníky. Před chvíli volal opět.

Neznámý Neutrální

Žádost o odstranění komentáře