Komentář k telefonnímu číslu 999620380

datum komentář
20.03.2015
Toto číslo použil 19.3.2015 Ing. Blahomír Skoupý z Brna. Text sms byl obtěžující a vulgární.
SMS Obtěžující

Žádost o odstranění komentáře