Komentář k telefonnímu číslu 495260084

datum komentář
13.05.2015
Z tohoto čísla nemusí mít nikdo žádné obavy! Toto číslo je automatická telefonní hláska společnosti O2. Prostřednictvím této hlásky společnost upozorňuje na nezaplacenou fakturu, po zaplacení faktury pak potvrzuje přijetí upomínané platby. A protože je to hláska automatická, vytáčí se číslo adresáta zprávy automaticky několikrát za den, dokud si adresát neposlechne nahranou zprávu.
Takže toto číslo opakovaně "obtěžuje" pouze tehdy, pokud nemáte včas zaplaceno a telefon nezvedáte.
Bezpečné číslo Neutrální

Žádost o odstranění komentáře