Komentář k telefonnímu číslu 597580011

datum komentář
28.05.2015
Hlásí se jako T-Mobile, hovoří s cizím přízvukem, nabízí změnu tarifu z důvodu údajné nevýhodnosti (volám málo a většinou v síti, není to pravděpodobné).
Telemarketing Obtěžující

Žádost o odstranění komentáře