Komentář k telefonnímu číslu 597013111

datum komentář
13.11.2015
Popište prosím svou zkušenost s telefonním číslem, čeho se hovor týkal a zda měl obtěžující charakter.Dvakrát jsem měl z tohoto čísla zmeškaný hovor. Napoprvé jsem volal zpět a pravděpodobně mi zmizela asi stovka z kreditu. Napodruhé jsem hovor z tohoto čísla zvedl, ozval se vyzváněcí tón, hned jsem položil a zpět nevolal, protože v tu chvíli mi došlo to s tou stovkou.
Neznámý Neutrální

Žádost o odstranění komentáře