Komentář k telefonnímu číslu 602479618

datum komentář
09.05.2016
Pod záminkou nezávislého posouzení ev. rozporu pojistných smluv s NOZ sjednává schůzku s pojišťovákem.
Telemarketing Obtěžující

Žádost o odstranění komentáře