Komentář k telefonnímu číslu 955517831

datum komentář
25.10.2016
Paní z Komerční banky, ověřovala si pravdivost údajů na vystaveném potvrzení.
Bezpečné číslo Neutrální

Žádost o odstranění komentáře