Komentář k telefonnímu číslu 518700946

datum komentář
27.10.2016
Po zazvonění se spojení okamžitě přeruší a po zavolání zpět jen krátce tutá, síť přetížena.
Neznámý Obtěžující

Žádost o odstranění komentáře