Komentář k telefonnímu číslu 477071170

datum komentář
29.11.2016
Obtěžující - několikrát jsem měla pouze zmeškaný hovor, když jsem číslo zvedla - ozvalo se pouze šumění a praskání.
Nebrat!
Neznámý Obtěžující

Žádost o odstranění komentáře