Komentář k telefonnímu číslu 777472034

datum komentář
27.01.2017
Souhlasím s předchozím komentářem.Nabízí výrobky z chráněné dílny a je velice vytrvalý a neodbytný.
Neznámý Obtěžující

Žádost o odstranění komentáře