Komentář k telefonnímu číslu 727869009

datum komentář
31.01.2017
Hovor mě obtěžoval, ovšem po chvíli zavěsil.
Bezpečné číslo Obtěžující

Žádost o odstranění komentáře