Komentář k telefonnímu číslu 704338080

datum komentář
19.02.2017
2 x voláno v 1,19 hod. a 1,23 hod. v noci, pak jsem vypnul telefon
Neznámý Neutrální

Žádost o odstranění komentáře