Komentář k telefonnímu číslu 476443999

datum komentář
22.03.2017
Lživě se představili že je pověřil můj současný dodavatel el. energie, snažili se o získání údajů a změnu smlouvy na dodávku energiíí.
Telemarketing Negativní

Žádost o odstranění komentáře