Komentář k telefonnímu číslu 412152500

datum komentář
23.03.2017
Zavolal a položil a pak po každém (pokus byl 3x) mém volání položil
Neznámý Obtěžující

Žádost o odstranění komentáře