Komentář k telefonnímu číslu 602332061

datum komentář
17.05.2017
Potvrzuji Cofidis. Hovor bez nátlaku, vstřícný a věcný hovor.
Bezpečné číslo Vyhovující

Žádost o odstranění komentáře