Komentář k telefonnímu číslu 910871907

datum komentář
19.05.2017
Neprofesionální, vlezlé a obtěžující nucení život.pojištění. Zavolají vám z Klientského centra pojišťoven (mimochodem, nic takového neexistuje, stačí si zavolat na Českou národní banku), že máte špatně nastavené smlouvy a že vám je zkontrolují. Jako vějičku nabízejí za schůzku červené nebo bílé víno. Na můj dotaz, kde vzali moje telefonní číslo, jak vědí kde a jak mám nastavené pojistné smlouvy začal volající koktat a zamotávat se do rozhovoru. Po sdělení, že si na ně budu písemně stěžovat u České národní banky coby dohledového orgánu nad pojistným trhem a pojišťovacími subjekty pán zmateně zavěsil. Za poslední rok mi takto volali již potřetí.
Neznámý Negativní

Žádost o odstranění komentáře