Komentář k telefonnímu číslu 380076007

datum komentář
01.06.2017
Tento hovor byl obtěžující, ihned poté číslo na zavolání zpět

neexistovalo,informují o tomto hovoru Policii ČR, mám za to, že se jedná o pana Jaroslava Zadrazila že Sezimova ústí,fa.jaza.stavby@seznam.cz
Neznámý Obtěžující

Žádost o odstranění komentáře