Komentář k telefonnímu číslu 553636947

datum komentář
22.06.2017
19.6.2017+22.6.2017 opětovné volání a žádost o sjednání návštěvy p.Vargy za účelem prozkoumání platnosti pojistných smluv dle nového zákona. Tento týden nemohu, p.Tobolová se ozve příští čtvrtek, tak uvidíme. Než pustím cizího do bytu,
tak mi snad poskytne bližší informace . Jinak podám trestní oznámení na PČR, podomní nabídky-prodeje jsou v našem městě zakázány!
Neznámý Obtěžující

Žádost o odstranění komentáře