Komentář k telefonnímu číslu 734363217

datum komentář
03.07.2017
Nevyžádaný hovor ohledně změny podmínek pojistné smlouvy, obtěžující, přesto, že byl upozorněn na obtěžování, stále naléhal, při dotazu na jeho firmu toto nesrozumitelně mumlal, aby nebylo rozumět.
Neznámý Obtěžující

Žádost o odstranění komentáře