Komentář k telefonnímu číslu 553636947

datum komentář
25.10.2017
Monitorovaný hovor obtěžujícího poradce přes pojistky /nevím jakých/ , ihned jsem odmítla a zavěsila.
Finanční služby Obtěžující

Žádost o odstranění komentáře