Komentář k telefonnímu číslu 477754452

datum komentář
15.11.2017
Obtěžující hovor na pracovní mobil, samozřejmě mimo mou pracovní dobu. Po vytočení z jiné linky se jeví jako obsazený.
Doporučuji nereagovat.
Telemarketing Obtěžující

Žádost o odstranění komentáře