Komentář k telefonnímu číslu 477071152

datum komentář
14.02.2018
Zákon č. 127/2005 Sb.
Zákon o elektronických komunikacích

§ 96

(1) Je zakázáno prostřednictvím sítí nebo služeb elektronických komunikací nabízet marketingovou reklamu nebo jiný obdobný způsob nabídky zboží nebo služeb účastníkům nebo uživatelům, kteří ve veřejném seznamu podle § 95 odst. 1 písm. b) nebo § 95 odst. 2 uvedli, že si nepřejí být kontaktováni za účelem marketingu.
Neznámý Neutrální

Žádost o odstranění komentáře