Komentář k telefonnímu číslu 477071152

datum komentář
27.02.2018
Představili se jako nějaká marketingová společnost dělající průzkum. Po těchto informacích jsem telefonát zdvorile ukoncil.
Průzkum Obtěžující

Žádost o odstranění komentáře