Komentář k telefonnímu číslu 672072307

datum komentář
01.03.2018
Také volalo mému příteli, že spí s jeho Martou a kdy se konečně přestanou scházet 😁 .. Vypadalo to, že hovor byl jednosměrný. Na jeho otázky nereagoval. Nakonec se bláznivě smál a řekl ,,no jak chceš,,
Telemarketing Obtěžující

Žádost o odstranění komentáře