Komentář k telefonnímu číslu 672021803

datum komentář
16.03.2018
Číslo 672401608. Stejně jako popsáno níže - pitomec, vezoucí na motorce 4 pizzy, čekající na ulici před číslem 5. Žádal mou adresu, na otázku ať mi on řekne, co hledá, odpověděl, že má z centrály tu správnou. Řekl, že teda těch 600,- zaplatí ze svého, prý co jsme to za národ. Hovor se po minutě odmlčel. Very funny...!
Neznámý Obtěžující

Žádost o odstranění komentáře