Komentář k telefonnímu číslu 731547444

datum komentář
27.03.2018
Toto číslo je soukromé !
Původně jej ale zřejmě používala nějaká agentura.
Díky tomu obtěžující volání z tohoto čílsa neodchází ale naopak na něj často přichází...!
Neznámý Neutrální

Žádost o odstranění komentáře