Komentář k telefonnímu číslu 516777836

datum komentář
11.04.2018
Průzkum: zaměstnávání invalidů
Tazatelka měla 4 dotazy, z čehož poslední byl na příjmení dotazovaného - podezřelé !
Průzkum Obtěžující

Žádost o odstranění komentáře