Komentář k telefonnímu číslu 412152501

datum komentář
04.05.2018
PROČ když opakovaně hodnotím, a nejen já, číslo jako NEGATIVNÍ, se ve výsledku ukazuje jiné hodnocení???
Neznámý Negativní

Žádost o odstranění komentáře