Komentář k telefonnímu číslu 553636947

datum komentář
22.05.2018
Dnes volala paní ze společnosti ...., název jí nebyl řádně rozumět, ani na opakovaný dotaz. Obtěžovala s kontrolou pojistných smluv (žádné nemám!!!) a striktně oznámila, že jejich pan XY mi je zítra přijde zkontrolovat. Mluvila velmi pomalu, avšak nezřetelně, moje domněnka jako by měla popito... Samozřejmě jsem jakoukoliv schůzku odmítla a zavěsila.
Firma / Společnost Obtěžující

Žádost o odstranění komentáře