Komentář k telefonnímu číslu 727622888

datum komentář
30.06.2018
Hovor jsem přerušila, protože to bylo pro mně neznáme číslo. Hovor začínal: Slyšíme se ?
Řekla jsem, že ne a položila jsem ho.
Neznámý Obtěžující

Žádost o odstranění komentáře