Komentář k telefonnímu číslu 730701046

datum komentář
09.08.2018
To vypadá po mé zkušenosti, když jsem přijala hovor z tohoto čísla, že se jedná v první fázi o tzv."průzkum živých čísel", pokud hovor přijmete (je tam jen ticho a okažitě opačná strana zavěsí), bude následovat série volání, dokud hovor nepřijmete. Dala jsem si toto číslo na černou listinu a mám pokoj. Jak to vím o tom průzkumu "živých čísel" ? Jeden čas jsem denně měla možnost vyslechnout si prakticky jen pracovní hovory ve vlaku pracovnic cool centra jednoho nejmenovaného energetického centra ;-)
Průzkum Obtěžující

Žádost o odstranění komentáře