Komentář k telefonnímu číslu 778168002

datum komentář
11.09.2018
Průzkum trhu, dotazník měl podle sdělení trvat 10 min., otázky nepřehledné dlouhé, po 18 min. jsem hovor ukončil, údajně byl dotazník při ukončení hovoru ve 2/3. I když byla operátorka slušná, toto číslo nezvedat.
Průzkum Obtěžující

Žádost o odstranění komentáře