Komentář k telefonnímu číslu 778168002

datum komentář
05.10.2018

Toto číslo volá opakovaně, když se představím, tak zavěsí. Vyblokovat, Nezvedat.
Neznámý Neutrální

Žádost o odstranění komentáře