Komentář k telefonnímu číslu 725327966

datum komentář
23.10.2018
Když jsem dámě řekla, že jsem udělila O2 nesouhlas s otravnými telefonáty paní se chovala velmi nezdvořile a arogantně. Je až překvapivé, jak mají různí operátoři rozdílný přístup k zákazníkům.
Telemarketing Negativní

Žádost o odstranění komentáře