Komentář k telefonnímu číslu 241004555

datum komentář
31.10.2018
Paní s ruským přízvukem se představila jako výzkum veřejného mínění. Dál jsem ji mluvit nenechala. Jestli jim číslo někdo prodal (v poslední době jsem ho začala uvádět jako kontaktní při různých nákupech) nebo volali náhodně, to nedokážu posoudit.
Průzkum Obtěžující

Žádost o odstranění komentáře