Komentář k telefonnímu číslu 910119999

datum komentář
08.11.2018
Jendá se o telefonní službu Odorik, z tohoto čísla chodí hovory všech uživatelů (Z důvodů nákaldů se používá méně čísel).
Firma / Společnost Neutrální

Žádost o odstranění komentáře